Operatorem programu jest:

Polski Związek Zapaśniczy

ul. Żelazna 67 m 73

00-871 Warszawa

e-mail: kontakt(at)matawszkole.pl