O programie

Program "Mata w każdej szkole" jest częścią projektu „Dobra Drużyna PZU", którego ambasadorem jest Iga Świątek. Twarzą zapaśniczej części projektu jest Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Stowarzyszenie Akademia Sportu Andrzeja Suprona od siedmiu lat w ramach organizowanych akcji promuje ogólnorozwojowy trening w oparciu o gry i zabawy z mocowaniem, które powinny być integralną częścią zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. – Zapasy stanowią świetną bazę pod inne dyscypliny sportowe i warto wprowadzić je chociażby jako zajęcia uzupełniające – dodaje Supron. Dzięki zaangażowaniu PZU w popularyzację zapasów, będzie to możliwe poprzez wprowadzenie do szkół podstawowych programu „Mata w każdej szkole”. Rekrutacja szkół potrwa do 14 września. Program jest skierowany do szkół podstawowych na terenie całego kraju i zakłada, że trzy czwarte szkół zakwalifikowanych do programu będzie z miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza trzydziestu tysięcy. Do programu zostanie zakwalifikowanych łącznie 128 szkół – po osiem z każdego województwa.

Program będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszym z nich będą treningi online z udziałem Andrzeja Suprona. Będzie on uczestniczył z wybranymi szkołami w lekcjach online, a uczniowie będą dzielić się nagraniami z wykonanych ćwiczeń w mediach społecznościowych. Z kolei w drugim etapie odbędzie się szesnaście turniejów zapaśniczych, które wyłonią mistrzów poszczególnych województw. Najlepsi pod koniec maja spotkają się w Warszawie w wielkim finale programu „Mata w każdej szkole". Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a mistrzowska szkoła otrzyma matę zapaśniczą! Wszystkie informacje związane z rekrutacją dla szkół będą zamieszczane na tej stronie internetowej. Informacje o programie będzie można znaleźć również na stronie www.dobradruzynapzu.pl.